Organisationsstruktur

Organisationen i Hanstholm Idrætsforening bygger på triologitanken.

Triologitanken omfatter blandt andet, at underudvalg løbende opstår og nedlægges efter behov.

Organisationsdiagrammet ser i øjeblikket ud som følgende:

Medlemmer til udvalgene vælges som følgende:

  1. Medlemmer af bestyrelsen, aktivetetsudvalg og økonomiudvalg vælges på generalforsamling jævnfører foreningens vedtægter
  2. Medlemmer af idrætsudvalgene vælges af medlemmer i de enkelte idrætsgrene
  3. Øvrige udvalg er oprettet løbende, og medlemmerne vælges af de udvalg der har nedsat dem.