INFO

Conventus kontingentbetalingssystem
Tilmelding til de enkelte hold i HIF sker her via hjemmesiden, og betaling sker ved tilmelding.
Indtaster du forkerte oplysninger og ikke får det rettet før du har godkendt betalingen, så kontakt Dorthe Andersen med en sms 30311257.
Betalingen vil så blive ført tilbage, og du må igennem tilmeldingen igen.

Offentliggørelse af billeder
HIF bruger billeder i trykte og digitale medier. På den måde er det muligt for spillere, forældre, trænere og andre interessenter at følge med i vores dagligdag. Gennem billeder og film fortæller vi de gode historier, åbner klubben for omverdenen, deler viden og informerer om begivenheder og arrangementer.
Vi har stort fokus på, at offentliggørelsen skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. Ingen skal føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Derfor vurderer vi altid, hvad der er egnet til at dele med andre – og modtager vi evt. indvendinger, vil et billede eller en video blive fjernet i det omfang, det er muligt.
Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder: Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke. Det drejer sig om billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet, og hvor det ikke er afgørende, hvilke personer der optræder på billedet.

Ved tilmelding til holdet giver du samtidig samtykke til at HIF må offentliggøre portrætbilleder og -video. Det gælder bl.a. til hjemmesider, nyhedsbreve, pressebilleder, de sociale medier og andet informationsmateriale. Billedmaterialet- og videomaterialet bruges primært til invitationer, til beretninger fra aktivitetsdage og til informationsmateriale. Samtykkeerklæringen kan til enhver tid trækkes tilbage.

Persondata
Ved tilmelding til holdet giver du samtidig samtykke til at HIF må opbevare data som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse. Dataene skal bruges til almindelig kommunikation med spilleren og spillerens familie. Endvidere gives der samtykke til, at persondataoplysningerne må opbevares, så længe det skønnes relevant for opfyldelsen af ovenstående formål.